Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Starostlivosť o dreviny

Výsadby, presadby a ošetrovanie drevín.

 Výsadby/presadby drevín 

Dlhoročné skúsenosti s výsadbou vzrastlých drevín, správne ukotvenie – nadzemné alebo podzemné, a správna povýsadbová starostlivosť. Použitie ochrany inžinierskych sietí – rootControll/rootBarier. Použitie SilvaCell buniek na elimináciu zhutnenia pôdy. Presadby drevín mechanizmami – dokážeme presadiť stromy s priemerom kmeňa do 30cm, s mechanizmami. Následne je potrebná správna údržba presadeného stromu. Vytvorenie rehabilitačnej zóny v koreňovom priestore, potrebné správne a kvalitné ukotvenie dreviny.

fotografie z výsadieb stromov

fotografie z presadieb stromov

Ošetrovanie drevín 

Realizujeme odborné ošetrovanie okrasných ale aj ovocných drevín stromolezeckou technikou.

Pri mladých výsadbách:
 • výchovný rez, - Realizujú sa na mladých stromoch v etape intenzívneho predlžovacieho rastu s cieľom zabezpečiť pri stromoch priebežný kmeň a stabilnú štruktúru koruny. Rez mladých stromov sa má zrealizovať tak, aby jedince dosiahli tvar, ktorý je prirodzený pre príslušný taxón, alebo aby dosiahli tvar, ktorý si vyžaduje špecifický pestovateľský zámer.
Pri dospelých jedincoch:
 • bezpečnostný rez – Cieľom je zabezpečiť aktuálnu prevádzkovú bezpečnosť stromu, a to najmä v krátkodobom horizonte. Nerieši komplexné statické pomery celého jedinca (napríklad riziko vyvrátenia stromu, zlom kmeňa, rozpad koruny a pod.). V prípade nevyhovujúcich statických pomerov jedinca je nevyhnutná aplikácia ďalších technických riešení zameraných na zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti stromu.
 • Pri bezpečnostnom reze sa odstraňujú alebo redukujú konáre:
  • suché a ostatné, ktoré narúšajú prevádzkovú bezpečnosť ,
  • zlomené, či nalomené so zníženou stabilitou,
  • voľne visiace
  • staticky rizikové sekundárne výhonky, ktoré vznikli z adventívnych, resp. spiacich púčikov.
 • zdravotný rez – Cieľom je optimalizovať zdravotný stav, vitalitu a prevádzkovú bezpečnosť stromu z hľadiska dlhodobej perspektívy. Odstraňuje sa maximálne 20% asimilačnej plochy koruny. Rez sa optimálne vykonáva vo vegetačnom období. 
 • Zdravotný rez je zameraný na:
  • usychajúce a  suché konáre,
  • mechanicky poškodené a zlomené konáre so zníženou stabilitou
  • konáre napadnuté patogénmi a škodcami
  • kodominantné (konkurenčné) výhonky, resp. konáre s hrúbkou do 50 mm,
  • nevhodne postavené sekundárne výhonky vrastajúce do koruny.

Pri stromoch napadnutých karanténnymi chorobami a škodcami treba vykonať rez podľa pokynov príslušného orgánu ochrany prírody a orgánu rastlinolekárskej starostlivosti.
Tak isto aj redukcie – lokálne, obvodové,

 • neštandardné orezy senescentných drevín - Redukcie korún a neštandardné orezy senescentných drevín, sa môžu robiť len v odôvodnených prípadoch, väčšinou na základe odborného posúdenia stavu dreviny a rozhodnutia úradu životného prostredia. Je to tak preto, lebo tento zásah môže byť niekedy na hrane zákona, a robí sa len pre predĺženie životnosti vegetačného prvku na stanovisku. Takýto zásah musí robiť odborník s arboristickou certifikáciou alebo akreditáciou. (ISA Certified Arborist, EAC – Europian Tree Worker, ČCA – Český Certifikovaný Arborista, ISA Slovensko - Akreditovaný Arborista). 
 • Tvorba striešok nad dutinami
 • Inštalácia vtáčích a netopierích búdok.

fotografie z ošetrovania stromov

Hnojenie a aplikácia mykoríznych húb

V urbanizovanom priestore, stromy trpia nedostatkom živín, zasolenou pôdou, zhutnenou pôdou. Živiny dopĺňame organo - minerálnymi hnojivami, a  aplikáciou mykoríznych húb – huby ktoré symbioticky žijú na koreňoch stromov, pričom si odoberajú z koreňov hlavne cukry, a koreňom lepšie sprístupňujú minerálne látky.
Zasolenie pôdy je možné čiastočne odstrániť sadrou.
Zhutnenie pôdy je častým problémom v mestách – korene stromov musia aj dýchať nielen prijímať vodu a živiny z pôdy, odstraňuje sa kompresorovým vháňaním vzduchu do koreňového priestoru. Pri mladých výsadbách sa eliminuje správnym zložením substrátu, poprípade použitím SilvaCell buniek.


 

Ošetrovanie stromov

 • Ošetrovanie stromov - PRED a PO
 • Ošetrovanie stromov - ďalšie fotografie

 

Výsadba vzrastlých stromov

 • Výsadba vzrastlých drevín v botanickej záhrade - Bratislava
 • Výsadba vzrastlého stromu - Dubnica
 • Výsadba vzrastlých drevín - Mlynská Dolina Bratislava

 

Presadba stromov

 • Presadba Studené
 • Presadba Tatry
 • Presadba Zálesie
 • Presadba Záhorská
 • Presadba Bratislava

 

Iné práce v korunách stromov

Padák na strome

Padák na strome

Výstup do koruny po padák - obrázok 1

Výstup do koruny po padák - obrázok 1

Výstup do koruny po padák - obrázok 2

Výstup do koruny po padák - obrázok 2

Výstup do koruny - certifikácia etw

Výstup do koruny - certifikácia etw


 
 
Práca v korune - certifikácia etw

Práca v korune - certifikácia etw

Inštalácia vtáčej búdky do koruny stromu - obrázok

Inštalácia vtáčej búdky do koruny stromu - obrázok 1

Inštalácia vtáčej búdky do koruny stromu - obrázok

Inštalácia vtáčej búdky do koruny stromu - obrázok 2

Inštalácia vtáčej búdky do koruny stromu - obrázok

Inštalácia vtáčej búdky do koruny stromu - obrázok 3


 
 

 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup

285661

23.9.2019
ÚvodÚvodná stránka